Un nuevo paradigma en el cuidado de las personas mayores en el propio hogar

Orkesta propone un nuevo modelo de cuidados integrados en el propio hogar, con un sistema proactivo que permite la detección precoz de deterioros físicos, emocionales o mentales en las personas mayores.

Gracias a Orkesta, la tecnología se pone al servicio de los y las mayores, permitiendo que todos los agentes implicados en su cuidado se coordinen con el fin de ofrecer una atención más personalizada y eficaz.

Mediante el uso de diferentes dispositivos integrados en el hogar, las personas del entorno familiar y profesional pueden controlar el estado de salud de la persona mayor y atender sus necesidades sanitarias y psicosociales, evitando descompensaciones y deterioros graves y, por tanto, contribuyendo a su calidad de vida.

El progresivo envejecimiento de la población es un hecho en las sociedades occidentales. 2018 fue el primer año de la historia en el que la cifra de personas mayores de 65 años superó a la de niños menores de cinco.

Además, la ONU calcula que para 2050 el 25 % de los habitantes de Occidente tendrá más de 65 años. Se estima, asimismo, que el número de personas de 80 años o más se triplicará, pasando de 143 millones en 2019 a 426 en 2050.

Conseguir una calidad de vida aceptable para los y las mayores, en la que prime la autonomía y el bienestar, debe ser un objetivo fundamental de todos los agentes implicados en el cuidado y la atención sanitaria de la sociedad, desde el punto de vista ético, funcional, social y económico. Nos jugamos la sostenibilidad del sistema y la calidad de vida de un amplio sector de la población, que va a ir creciendo en los próximos años.

En este contexto nace Orkesta. Su objetivo es facilitar, mediante el uso de una tecnología accesible y adaptada a las necesidades de las personas mayores, un nuevo paradigma de cuidados integrados en el propio hogar.

En contraste con el modelo reactivo actual, Orkesta propone un sistema proactivo, que se adelante a la aparición de posibles problemas, permitiendo a los agentes implicados en el cuidado de las personas mayores realizar un seguimiento más exhaustivo de su estado sanitario y psicosocial.

La detección precoz de deterioros físicos, emocionales o mentales, junto con la posibilidad de trasladar los cuidados médicos al propio domicilio, permite prevenir o retrasar deterioros graves.

De esta manera, la persona mayor puede gozar de una mejor calidad de vida durante más años, al tiempo que se evitan hospitalizaciones o ingresos en residencias, con todo el coste económico y social que conllevan.

El proyecto Orkesta está subvencionado por el programa Hazitek de apoyo a la I+D Empresarial impulsado por la Spri, junto al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Lo conforman once de las empresas e instituciones más importantes de los ámbitos tecnológico, social y socio-sanitario vascos: ALCAD Electronics, Caser Residencial, Eurohelp consulting, Teknei, TESA ASSA ABLOY , Asuncion Klinika, Gureak, Ingetek, Vicomtech, UPV/EHU y APTES.

_______________

Orkesta: paradigma berri bat adinekoak etxean bertan zaintzeko

Orkestak etxean bertan integratutako zainketa-eredu berri bat proposatzen du, adinekoen narriadura fisikoak, emozionalak edo mentalak garaiz detektatzea ahalbidetzen duen sistema proaktibo batekin.

Orkestari esker, teknologia adinekoen zerbitzura jartzen da, eta haien zaintzan inplikatutako eragile guztiak koordinatzen ditu, arreta pertsonalizatuagoa eta eraginkorragoa eskaintzeko.

Etxean integratutako hainbat gailu erabiliz, familia- eta lanbide-inguruneko pertsonek adinekoaren osasun-egoera kontrola dezakete eta haren osasun-beharrei eta premia psikosozialei erantzun diezaiekete, desorekak eta narriadura larriak saihestuz eta, beraz, haren bizi-kalitateari lagunduz.

Biztanleria pixkanaka zahartzen ari da mendebaldeko gizarteetan. 2018a izan zen historiako lehen urtea 65 urtetik gorako pertsonen kopurua bost urtetik beherako haurrena baino handiagoa izan zena.

Gainera, NBEren kalkuluen arabera, 2050erako Mendebaldeko biztanleen %25ek 65 urte baino gehiago izango ditu. Halaber, 80 urte edo gehiagoko pertsonen kopurua hirukoiztu egingo da: 2019an 143 milioi ziren, eta 2050ean 426.

Adinekoentzako bizi-kalitate onargarria lortzea, non autonomia eta ongizatea nagusi izango diren, gizartearen zaintzan eta osasun-arretan inplikatutako eragile guztien funtsezko helburua izan behar da, ikuspuntu etiko, funtzional, sozial eta ekonomikotik. Sistemaren iraunkortasuna eta biztanleriaren sektore zabal baten bizi-kalitatea ditugu jokoan, datozen urteetan hazten joango dena.

Testuinguru horretan sortu zen Orkesta. Adinekoen beharretara egokitutako teknologia eskuragarria erabiliz, etxean bertan integratutako zainketen paradigma berri bat erraztea du helburu.

Egungo eredu erreaktiboarekin kontrastean, Orkestak sistema proaktibo bat proposatzen du, arazo posibleen agerpenari aurre egiteko, adineko pertsonen zaintzan inplikatuta dauden eragileei beren egoera sanitario eta psikosozialaren jarraipen zehatzagoa egiteko aukera emanez.

Narriadura fisiko, emozional edo mentalen detekzio goiztiarrak, zainketa medikoak etxera bertara eramateko aukerarekin batera, narriadura larriak prebenitzea edo atzeratzea ahalbidetzen du.

Horrela, adinekoak bizi-kalitate hobea izan dezake urte gehiagoz, eta, aldi berean, ospitaleratzeak edo egoitzetan ospitaleratzeak saihestu ditzake, horrek dakarren kostu ekonomiko eta sozial guztiarekin.

Orkesta proiektua SPRIk bultzatutako Hazitek programaren bidez diruz laguntzen da, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarekin batera.

Euskal arlo teknologiko, sozial eta sozio-sanitarioko hamaika enpresa eta erakunde garrantzitsuenek osatzen dute: ALCAD Electronics, Caser Residencial, Eurohelp Consulting, Teknei, TESA ASSA ABLOY, Asuncion Klinika, Gureak, Ingetek, Vicomtech, UPV/EHU eta APTES.

¿Te interesan nuestros productos y soluciones?

Solicita información

close
close overlay